OxySan 2000

OxySan 2000 är till för att sanera luftgenom jonisering och på så sätt förbättra luftkvalitén. Tack vare detta passar den perfekt på byggarbetsplatser, för betongdamm och diverse rivning och renoveringsarbeten.

OxySan 2000 är flyttbar, har lång hållbarhet men även låg energiförbrukning.

 

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail to someone

Produktbeskrivning

OxySan 2000 är till för att sanera luftgenom jonisering och på så sätt förbättra luftkvalitén. Tack vare detta passar den perfekt på byggarbetsplatser, för betongdamm och diverse rivning och renoveringsarbeten.

Luften renas på ett naturligt sätt med hjälp av joniseringen där luften fylls med positivt och negativt laddade joner. Föroreningar klumpar då ihop sig och faller till golvet så att man sedan enkelt kan städa upp det.

OxySan 2000 är enkel att rengöra och sköta. Den är flyttbar, har lång hållbarhet men även låg energiförbrukning.

Teknisk data

W240 (1-fas)
Storlek520 x 730 x 640 mm
m3100-1000
Vikt55 kg