Jernevikens historia

Jernevikens grundare Owe Persson, etablerade sig till en början som håltagningsentreprenör 1969 under namnet Såg & Betongborrning. På Såg & Betongborrning lades grunden till håltagningsentreprenörens produktbehov och vetskap om värdet av korrekt service. Såg & Betongborrning är idag sålt och uppdelat med säten i Göteborg, Uddevalla, Borås och Huskvarna.

1971 startade Owe tillsammans med en partner Dimas Försäljnings AB där man tillandhöll allt inom håltagningsbranschen. Dimas såldes 1987 till Electroluxkoncernen och därefter såldes bolaget Dimas till Husqvarna Constructions.

Jerneviken är medlem i branschorganistationerna: HIB och SSDL, vilka är medlemmar i den internationella organisationen FEPA.

Owe Persson JernevikenOwe Persson till vänster i bild