Slurrybox, reningsverk för slamvatten

Marknaden sätter hårdare krav på vad som får släppas ut. När du sågar och borrar får du slamvatten som definitivt inte skall hamna i vårt grundvatten då slammet innehåller allt ifrån tungmetaller till kax som sätter igen avloppsledningarna. På Jerneviken finner du en mycket säker och effektiv lösning på problemet. Vår slamfilterpress Slurrybox finns i flera olika storlekar och hjälper dig att rena ditt slamvatten till att bli så pass rent att det är godkänt att släppa ut i dagvattnet. Slurrybox finns även för uthyrning hos oss. Se en kort film om Slurrybox.