Små diamantborr – kakelborr

Små diamantförsedda kärnborr avsedda för borrning i kakel, klinker och sten finns i flea varianter hos oss. Du hittar även borrmall och borrguide som gör det enklare att få fina hål på känsliga ytor.